Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 86 Next Page
Page Background

7

12.

Uppsagnarfrestur

48

12.1.

Uppsagnarfrestur

48

12.2.

Framkvæmd uppsagna

48

12.3.

Hópuppsagnir

49

13.

Trúnaðarmenn

51

13.1.

Val trúnaðarmanna

51

13.2.

Tími til trúnaðarstarfa

51

13.3.

Aðgangur að gögnum

51

13.4.

Hirsla og sími

51

13.5.

Fundir

51

13.6.

Kvartanir

51

13.7.

Trúnaðarmannanámskeið

51

13.8.

Réttur til að sækja fundi

52

13.9.

Frekari réttur

52

14.

Áunnin réttindi

53

14.1.

Áunnin réttindi

53

14.2.

Áunnin réttindi vegna starfa erlendis

53

15.

Meðferð ágreiningsmála

54

15.1.

Sáttanefnd

54

16.

Gildistími og samningsforsendur

55

16.1.

Gildistími

55

16.2.

Samningsforsendur

55

Bókanir, yfirlýsingar, samkomulög og fylgiskjöl

57

Bókun 2016 vegna almennrar launahækkunar 1. janúar 2016

57

Bókun 2015 um sveigjanleg starfslok

57

Bókun 2015 um viðræður um skipulag vinnutíma

57

Bókun 2015 um mat á námi til launa

58

Bókun 2015 um samfellt starf og áunnin réttindi

58

Bókun 2015 um tjón á tönnum við vinnuslys

59

Bókun 2015 um könnun á framkvæmd uppsagna

59

Bókun 2015 um endurskoðun orlofslaga

59

Bókun 2015 vegna öryggismála afgreiðslufólks

59

Bókun 2015 um samráðsnefnd

59

Bókun 2014 vegna orlofs- og desemberuppbóta

sem greiddar eru út jafnóðum með mánaðarlaunum

60

Bókun 2013 um sameiginlega launastefnu samningsaðila

60

Bókun 2013 um starfsmenntamál

60

Bókun 2013 um skriflega staðfestingu ráðningar

61

Bókun 2013 um lokaákvæði

61

Bókun 2011 um almenna launahækkun

61

Bókun 2011 um réttindi starfsmanna sem vinna einir í verslunum 61