Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 86 Next Page
Page Background

5

EFNISYFIRLIT

1.

Kaup

10

1.1.

Launataxtar

10

1.2.

Launamyndun

11

1.3.

Desember- og orlofsuppbót

13

1.4.

Stöðumat og starfsreynsla

15

1.5.

Námskeið

15

1.6.

Deilitölur

16

1.7.

Kaup fyrir eftirvinnu, yfirvinnu og stórhátíðarvinnu

16

1.8.

Útkall

17

1.9.

Reglur um kaupgreiðslur

17

1.10.

Laun í erlendum gjaldmiðli

17

1.11.

Ráðningarsamningar og ráðningarbréf

18

1.12.

Samkeppnisákvæði

20

2.

Vinnutími

21

2.1.

Dagvinna

21

2.2.

Eftir-/yfir- og stórhátíðarvinna

23

2.3.

Frídagar og stórhátíðardagar

23

2.4.

Lágmarkshvíld

23

2.5.

Um vinnuhlé starfsfólks matvöruverslana

25

2.6.

Skráning vinnutíma

25

2.7.

Um réttindi þeirra sem vinna hluta úr degi

26

2.8.

Bakvaktir

26

2.9.

Um ónæði vegna heimasíma

26

3.

Matar- og kaffitímar, fæðis- og flutningskostnaður

27

3.1.

Matar- og kaffitímar í dagvinnu

27

3.2.

Matar- og kaffitímar utan dagvinnutímabils

27

3.3.

Um vinnu í matar- og kaffitímum

28

3.4.

Ferðir til og frá vinnustað

28

3.5.

Vinna utan samningssvæðis

28

3.6.

Aksturskostnaður

29

3.7.

Dagpeningagreiðslur erlendis

29

4.

Orlof

30

4.1.

Orlofsréttur

30

4.2.

Orlofstaka utan orlofstímabils

30

4.3.

Orlofsauki

30

4.4.

Ákvörðun orlofstöku

30

4.5.

Veikindi og slys í orlofi

30

4.6.

Orlofslög

31

4.7.

Fæðingarorlof

31