Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 86 Next Page
Page Background

14

Desemberuppbót innifelur orlof, er föst tala og tekur ekki breytingum skv. öðrum

ákvæðum. Áunna desemberuppbót skal gera upp samhliða starfslokum verði þau fyrir

gjalddaga uppbótarinnar.

1.3.2.

Orlofsuppbót

Orlofsuppbót fyrir hvert orlofsár (1. maí til 30. apríl) miðað við fullt starf er:

Á orlofsárinu sem hefst 1. maí 2015 verði orlofsuppbót kr. 42.000.

Á orlofsárinu sem hefst 1. maí 2016 verði orlofsuppbót kr. 44.500.

Á orlofsárinu sem hefst 1. maí 2017 verði orlofsuppbót kr. 46.500.

Á orlofsárinu sem hefst 1. maí 2018 verði orlofsuppbót kr. 48.000.

Fullt ársstarf telst í þessu sambandi 45 unnar vikur eða meira fyrir utan orlof.

Uppbótin greiðist þann 1. júní miðað við starfshlutfall og starfstíma á orlofsárinu, öllum

starfsmönnum sem verið hafa samfellt í starfi hjá atvinnurekanda í 12 vikur á síðustu 12

mánuðum m.v. 30. apríl eða eru í starfi fyrstu viku í maí.

Orlofsuppbót innifelur orlof, er föst tala og tekur ekki breytingum skv. öðrum ákvæðum.

Áunna orlofsuppbót skal gera upp samhliða starfslokum verði þau fyrir gjalddaga

uppbótarinnar.

1.3.3.

Ávinnsla orlofs- og desemberuppbóta í fæðingarorlofi

Eftir eins árs starf hjá sama vinnuveitanda teljast fjarvistir vegna lögbundins fæðingar-

orlofs til starfstíma við útreikning desember- og orlofsuppbótar. Sama gildir ef kona þarf

af öryggisástæðum að leggja niður störf á meðgöngutíma, sbr. reglugerð um ráðstafanir

til þess að auka öryggi og heilbrigði á vinnustöðum fyrir konur sem eru þungaðar, hafa

nýlega alið barn eða hafa barn á brjósti.

1.3.4.

Frí gegn orlofs- og desemberuppbótum

Heimilt er með samkomulagi milli starfsmanns og vinnuveitanda að fella niður eða lækka

orlofs- og/eða desemberuppbót og veita samsvarandi frí í staðinn, sem tekur mið af laun-

um hvers og eins. Frí þetta skal veita í heilum eða hálfum dögum.

Dæmi:

Miðað er við laun starfsmanns sem hefur kr. 255.039 fyrir fullt starf í dagvinnu hvern

unninn mánuð. Dagkaup hans er því kr. 11.769 (255.039/21,67). Orlofsuppbót er kr. 42.000

(2015). Fyrir kr. 42.000 geta starfsmaður og vinnuveitandi samið um að starfsmaðurinn fái

3,5 frídaga á launum (kr. 11.769 x 3,5) auk þess sem greiddar eru kr. 809 sem eftirstöðvar

af orlofsuppbót.