Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 86 Next Page
Page Background

10

1. KAUP

1.1. Launataxtar

1.1.1.

Almenn afgreiðslustörf

1.5.2015 1.1.2016 1.5.2017 1.5.2018

Byrjunarlaun 20 ára 234.600 249.600 262.532 270.408

Eftir 6 mán. í fyrirt.

241.884 256.884 268.444 276.497

Eftir 1 ár í fyrirtæki

243.261 258.343 269.969 278.068

Eftir 2 ár í fyrirtæki

250.894 266.449 278.440 286.793

Eftir 5 ár í fyrirtæki

255.039 270.851 283.040 291.531

Sérþjálfaðir starfsmenn verslana sem geta unnið sjálfstætt, sýna frumkvæði og

fela má verkefnaumsjón

1.5.2015 1.1.2016 1.5.2017 1.5.2018

Byrjunarlaun

239.506 254.506 267.659 275.689

Eftir 6 mán. í fyrirt.

247.271 262.602 274.419 282.651

Eftir 1 ár í fyrirtæki

248.709 264.129 276.015 284.295

Eftir 2 ár í fyrirtæki

256.687 272.602 284.869 293.415

Eftir 5 ár í fyrirtæki

260.929 277.107 289.576 298.264

Byrjunarlaun miðast við að starfsmaður verði 20 ára á almanaksárinu.

Við mat á starfsaldri til launa veitir 22ja ára aldur rétt til næsta starfsaldursþreps fyrir ofan

byrjunarlaun. Sjá gr. 1.4.

1.1.2.

Laun starfsmanna undir 20 ára aldri

Laun 18 og 19 ára eru 95% af byrjunarlaunum 20 ára. 18 og 19 ára einstaklingar sem

starfað hafa a.m.k. 6 mánuði (að lágmarki 700 vinnustundir) í starfsgrein eftir að 16 ára

aldri er náð, eiga rétt á byrjunarlaunum 20 ára. Við 20 ára aldur er starfsreynsla metin að

fullu við röðun í starfsaldursþrep (1800 stundir teljast ársstarf ).

Starfsmaður skal leggja fram staðfestingu á starfsreynslu í starfsgrein og er starfsaldur

metinn frá og með næstu mánaðamótum eftir að staðfesting liggur fyrir.

Laun 17 ára eru 89% af byrjunarlaunum 20 ára, laun 16 ára 84%, laun 15 ára 71% og

laun14 ára 62% af sama stofni. Aldursþrep starfsmanna undir 18 ára aldri miðast við

fæðingarár.