logo

ODDI HRAÐÞJÓNUSTA

  • Einblöðungar
  • Bæklingar
  • Nafnspjöld

AFHENT INNAN SÓLARHRINGS

Leiðandi prentsmiðja 

á íslenskum markaði síðan 1943

Oddi Hraðþjónusta er þjónustuleið sem ætluð er smærri prentverkefnum nafnspjalda, einblöðunga og bæklinga.

Frá stofnun hefur Oddi verið í fararbroddi í öllu prentverki og frágangi þess og veitir alhliða þjónustu hvort sem um kiljur, tímarit, bæklinga, kynningarefni eða annað er að ræða.

Viðskiptastjórar Odda aðstoða viðskiptavini við að finna bestu lausnir varðandi útlit og frágang hugverka sinna, sem og pökkun og dreifingu ef það á við. Gildir þetta jafnt um lítil og stór upplög og þjónustu við fyrirtæki og einstaklinga.

Viðskiptavinir Odda geta einnig fengið kynningarefni sitt í aðgengilegri vefútgáfu til birtingar á eigin vefsvæði 

Oddi Hraðþjónusta er þjónustuleið sem ætluð er smærri prentverkefnum nafnspjalda, einblöðunga og bæklinga.

 Umbúðir hafa það hlutverk að vernda vörur eða matvæli þar til þær eru nýttar eða þeirra neytt.  Breyttar neysluvenjur og auknar kröfur um þægindi kalla á hentugar og fallegar umbúðir.

Þær geta veitt ákveðnum vörum forskot á markaði með aðlaðandi viðmóti og glöggum boðskap

Fjölbreytt úrval umbúða

Þægilegt viðmót við skil á efni 

Gagnagáttin er ftp svæði með þægilegu vefviðmóti, fyrir skil á efni.  Kerfið virkar jafnt á Windows, Macintosh og Linux stýrikerfum, og í öllum tegundum netvafra. 

Athuga skal vel með frágang efnis áður en það er sent inn.

Við hjá Odda höfum viðað að okkur sérkunnáttu í hönnun og framleiðslu umbúða um áratuga skeið.  Ef viðskiptavinur óskar, þá geta hönnuðir okkar hannað umbúðirnar fyrir viðskiptavini frá grunni.

Við leggjum áherslu á að finna ætíð bestu lausnina til að umbúðirnar þjóni sem best markmiðum viðskiptavinarins.

Hönnun

Gildin okkar

Ábyrgð

Ábyrgð

Við erum heiðarleg og sýnum ábyrgð gagnvart viðskiptavinum, samstarfsfólki, við val á birgjum og í umgengni við náttúruna. Með ábyrgri hegðun náum við betri árangri.​

Ánægja

Ánægja

Við leggjum áherslu á að öll samskipti við Odda einkennist af ánægju. Við viljum að samstarfsfólki okkar líði vel í starfi. Með ánægju og virðingu að leiðarljósi náum við betri árangri.​

Metnaður

Metnaður

Við sýnum metnað og fagmennsku í störfum okkar. Viðskiptavinir okkar treysta því að öll samskipti, þjónusta og vörur Odda séu unnar af metnaði og á árangursríkan hátt.

Frumkvæði

Frumkvæði

Við sýnum frumkvæði í störfum okkar, hvort sem um ræðir vöruþróun, þjónustu við viðskiptavini eða í umbótastarfi. Þannig ná viðskiptavinir og Oddi betri árangri.

Gildin okkar

Ánægja

Við leggjum áherslu á að öll samskipti við Odda einkennist af ánægju. Við viljum að samstarfsfólki okkar líði vel í starfi. Með ánægju og virðingu að leiðarljósi náum við betri árangri.

Ábyrgð

Við erum heiðarleg og sýnum ábyrgð gagnvart viðskiptavinum, samstarfsfólki, við val á birgjum og í umgengni við náttúruna. Með ábyrgri hegðun náum við betri árangri.​

Metnaður

Við sýnum metnað og fagmennsku í störfum okkar. Viðskiptavinir okkar treysta því að öll samskipti, þjónusta og vörur Odda séu unnar af metnaði og á árangursríkan hátt.

Frumkvæði

Við sýnum frumkvæði í störfum okkar, hvort sem um ræðir vöruþróun, þjónustu við viðskiptavini eða í umbótastarfi. Þannig ná viðskiptavinir og Oddi betri árangri.

Samstarfsaðilar